ติดต่อเรา

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

35/4 ถ.ประสาทวิถี  อ.แม่สอด จ.ตาก  63110

เบอร์โทรศัพท์   055 - 536548   ต่อ 110,111

เบอร์แฟกซ์   055 - 531930