รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐(ในเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ดำเนินการคัดเลือก(สัมภาษณ์)  วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐