แบบขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ » แบบขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.)